Kunskaper
Siedle tänker först. Och efteråt.

Det som går utöver varje enstaka produkt – och som det desto mer lönar sig att veta, när det gäller säkerhet och komfort vid tröskeln.
Introduktionen av nya normer och den demografiska utvecklingen ger en kraftig impuls åt byggandet som ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt ökar behovet av mer komfort och säkerhet. Siedle förbinder bägge: Med produkter, som utan problem kan användas av nästan alla människor. Och med speciell teknik för speciella krav.  Mer…
Bruneringen, en medvetet åstadkommen oxidering, förseglar inte materialet. Den bildar en så kallad ”levande yta”. Redan när den är ny är den ojämn, med tiden förändrar den sig och bildar då, liknande bronsen, en naturlig patina. Mer…
Fabriksservicen bevarar många årtiondens Siedle-know-how – och våra kunders investeringar. Mer…
Rainer Matuschke är ledare för kundorderproduktionen och den mekaniska specialtillverkningen. Det som inte går i standardprogrammet, gör han och hans medarbetare möjligt. Mer…
 Mer…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP