Förfining
Allting blir allt snabbare, allt bättre. Framstegen rusar fram, även om de inte alltid gör stora hopp. Mellan de stora innovationerna görs små steg i allt kortare följd, så att vi kommer framåt. Drivna av konkurrensen och kundens förväntningar, är utvecklare, konstruktörer och designer outtröttligt sysselsatta med att förbättra sådant som antas vara färdigt.

Men det stora framsteget är ändock viktigt. Där det inte finns någonting, kan ingenting förbättras. Men med förpliktelsen att förbättra kontinuerligt, riktas uppmärksamheten på finesserna. Den skärper blicken för detaljen.
Där, i detaljen, avgörs, om någonting är bra eller bättre eller utmärkt. Det är detaljerna, vars samverkan ofta endast omedvetet märks men som präglar kvaliteten – säger designkritikern René Spitz i sitt fackbidrag. Så kan förhållandet till och med omvändas: Då smälts många detaljförbättringar till ett stort framsteg; många små steg leder till ett långt hopp.

I vilken mån hans teser verkligen gäller, kan mätas på den nya designlinjen Siedle Basic. Den visar, hur framsteg visar sig i förfiningen, hur formell kvalitet förenar sig med rummets verkan och övertygande funktion till det som man kallar premium.
Bakgrund
René Spitz

Enkelhet har konjunktur: Ju komplexare sammanhangen verkar vara och ju mer dynamiskt de förändrar sig, desto attraktivare är det enkla. Designen intar en speciell roll i förmedlingen av detta intryck, eftersom den redan på utsidan ser ut att vara enkel, vilket implicerar en okomplicerad och angenäm användning i det dagliga livet.
 Mer…
© 2019 S. Siedle & Söhne OHG
TOP