Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet betyder även: Alla människor ska kunna använda tekniken intuitivt. Den amerikanske arkitekten Ronald L. Mace, som själv insjuknade i polio, präglade därför begreppet Universal Design. 1985 formulerade han fem principer för en allmänt tillgänglig miljö. Siedle uppfyller alla. Mer…
Ett måste för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning: statusindikatorn. Med den erhåller även hörselskadade personer klara returinformationer från talanläggningen.  Mer…
Anropsknappar med texter i braille, induktiv anslutning för hörapparater eller brevlådeanläggningar, som man kan köra in under: Med speciella funktioner bemöter Siedle olika krav. Mer…
För talanläggningar i omgivningar med hög bullernivå erbjuder Siedle en speciellt effektiv högtalare med optimerad elektronik: För att en utmärkt hör- och talkvalitet ska vara möjlig, även under svåra förhållanden. Mer…
Våra referenser och användningsexempel visar, hur Siedle omsätter tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i projekten. Mer…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP