Siedle Touch 10
Siedle Touch är den multifunktionella pekskärmen för speciella anspråk. Det innovativa gränssnittet är språkneutralt och kan användas intuitivt. Det attraktiva priset gör att Siedle Touch är intressant även för mindre projekt.
10-tums-skärmen kan erhållas i stående och liggande format. Den kan integreras i dörrstationer ur designlinjen Siedle Steel eller monteras varefter önskan – i fasaden, dörrpanelen eller i väggen.

Produkten kan erhållas för systemen Siedle-In-Home-buss och Siedle Access.

> Detaljer angående Siedle Touch 10
Siedle Touch 10 ur designlinjen Steel: Monteringen i en dörrstation garanterar harmonisk estetik och högsta kvalitet „Made in Germany“. Steel-anläggningarna planeras och tillverkas individuellt, monteras på fabriken, levereras kontrollerade och färdiga för installation.
Siedle Touch 10 för integreringen i byggnader: Som alternativ till den kompletta dörrstationen kan arkitekterna och byggherrarna integrera Siedle Touch i fasaden, dörrpanelen eller väggen. Manöverpanelen, kameran och dörrhögtalaren kan placeras oberoende av varandra. På så sätt kan kameran alltid registrera en optimal bild av ingångsområdet.
Gränssnittet för Siedle Touch är koncipierat för upp till 2.000 deltagare och kan användas intuitivt. Manöverpanelen kan individualiseras i hög grad: Så kan anropsknapparna visas speciellt stora och framhävas med en bild eller en företagslogotyp. Text och bild eller video kan även deponeras på infoytan till höger.
Kodlåset för att öppna dörren med roterande sifferblock garanterar högsta säkerhet i passerkontrollen.
Gruppbildning: Det är möjligt att skapa grupper och undergrupper med deltagare, för att gruppera flera anropsmål.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP