Detaljer
Smart Gateway installeras i fördelarskåpet. Användaren märker den knappast, bara hur flexibelt den arbetar och eftersom de befintliga installationerna och apparaterna kan användas flera gånger, kan den även spara kostnader. Eftersom Smart Gateway är en professionell användning, måste planeringen utföras noggrant av kvalificerade experter.
Systembeskrivning
Smart Gateway förbinder In-Home-bussen med IP-nätverken, vilket gör det möjligt att integrera IP-apparaterna i dörrkommunikationen.

Egenskaper
• Understöder Siedle appen för iPhone eller Android-smartphone
• Upp till 50 IP-deltagare (kräver licens, 2 licenser ingår)
• Gruppanrop med upp till 6 IP-deltagare
• Parallellanrop kan utföras till IP- och In-Home-buss-terminaler
• En dörr kan väljas direkt ur en lista
• Centralt bildminne med automatiskt tidsstyrd radering av bilderna (dataskyddskonform)
• Lokal utvidgning av en dörrhögtalaranläggning med Smart Control Panel 7" från Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
• Anslutning av VoIP-telefoner (med och utan video)
• CTI-dörranrop: Audioöverföring möjlig via telefonnätet parallellt till videosignalen via ett IP-nätverk, därmed erhålls en audioförbindelse i optimal TK-kvalitet
• Anslutning av TK-anläggningar (upp till 3 konversationsanslutningar)(kräver licens)

Tekniska data
Driftspänning: 20–50 V DC, PoE till 802.3af
Driftström: Max. 400 mA
Skyddstyp: IP 20
Omgivningstemperatur: 0°C till +40°C
Delningsenhet (TE): 6
Mått (mm) B x H x D: 107 x 109 x 60
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP