Horst Siedle
3 Juni 1938 – 11 april 2019
“När man kan det, då har man den förbannade plikten, att ta över ansvar.”

Hans egna ord beskriver bäst, vad vi har förlorat: en storartad företagare och en betydande människa. Det som finns kvar, har han visat oss under hela sitt liv: Obändig företagaranda som motor och en stark pliktkänsla som rättesnöre för vårt handlande.

I djup respekt.
Företagsledningen och direktionen, personalrådet och manskapet hos S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG
© 2019 S. Siedle & Söhne OHG
TOP