Siedle och Jung samarbetar
Två specialister förenar sina styrkor
Siedle, specialisten för byggnadskommunikation, och Jung, specialisten för byggnadssystemteknik, sammanför sina styrkor. Siedle får tillgång till strömbrytarnas och byggnadsautomationens värld; vid tröskeln litar Jung på Siedles erfarenheter och innovationskraft.
De båda specialisterna kompletterar varandra perfekt: Inom ramen av detta samarbete erbjuder Jung och Siedle hela elinstallationen från en firma, från strömbrytarsystemet, via de passande inomhusstationerna och byggnadsautomationen med KNX, ända till hela Siedle-sortimentet för dörrkommunikationen. Inklusive app, det kommunikationscentral Axiom och systemutvidgningarna, som t.ex. brevlådor, passerkontroll och belysning.

Koncentrerad kraft för projekt
I detta samarbete träffas två självständiga, ägarstyrda företag på ögonhöjd. "Ett samarbete som vårt fanns det hittills inte i branschen", förklarar Gabriele Siedle. "Våra produktportföljer kompletterar varandra, numera kan båda företagen etablera enhetliga anbud." Och detta medför enorma fördelar för marknaden, säger Harald Jung: "Kravet på samspel mellan byggnadskommunikationen och byggnadssystemtekniken möter oss allt oftare."
Inom ramen av samarbetet utrustar Siedle inomhusstationerna från Jung med ”Siedle Systemtechnik”. De inomhusstationer från Jung, vars komponenter, förpackning eller produktinformation är markerade med logotypen ”Systemtechnik”, är fullständigt kompatibla med Siedle-teknologin.
Video-inomhusstationer från Jung
Audio-inomhusstationer från Jung
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP