Porträtt
S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG hör till Tysklands och Europas ledande tillverkare av kommunikationsteknik för byggnader.
Det traditionsrika familjeföretaget tillverkar allt som underlättar kommunikationen i och vid huset – sedan mer än 260 år på samma lokaliseringsort, i kompromisslös kvalitet och med en design som många gånger har belönats med pris.

Siedle är ett familjeföretag som existerar sedan sju generationer och som leds av de verkställande direktörerna Gabriele Siedle (ordförande, på bilden) och Richard Rutschmann.

2018 uppnådde Siedle med 550 medarbetare en konsoliderad omsättning på 88 miljoner Euro. I Tyskland uppnår Siedle-dörrhögtalaranläggningarna en marknadsandel på omkring 50 procent. Exportandelen uppgår till knappt 25 procent.
Siedle driver 9 utställningscentra i Tyskland och Europa, och är dessutom representerade på alla viktiga marknader i hela världen. Siedle-produkterna säljs uteslutande i den kvalificerade elfackhandeln.

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP