Porträtt
S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG hör till Tysklands och Europas ledande tillverkare av kommunikationsteknik för byggnader.
Det traditionsrika familjeföretaget tillverkar allt som tjänar förståelsen i och vid huset – sedan mer än 260 år på samma lokaliseringsort, i kompromisslös kvalitet och med en design som många gånger har belönats med pris.

2015 uppnådde Siedle med 550 medarbetare en konsoliderad omsättning på 92 miljoner euro. I Tyskland uppnår Siedle-dörrhögtalaranläggningarna en marknadsandel på omkring 50 procent. Exportandelen uppgår till knappt 25 procent.
Siedle driver 11 utställningscentra i Tyskland och Europa, och är dessutom representerade på alla viktiga marknader i hela världen. Siedle-produkterna säljs uteslutande i den kvalificerade elfackhandeln.

Bild: Siedle-utställningscentrum i Stilwerk Düsseldorf
© 2019 S. Siedle & Söhne OHG
TOP