Lokalisering
Siedle producerar uteslutande på den plats, där företaget är hemma sedan mer än 260 år: i Furtwangen i Schwarzwald. Ett bidrag till kvalitetssäkringen, men som även uttrycker ansvaret för lokaliseringsorten och människorna som bor där.
Made in Furtwangen
Ett företag som Siedle är inte bara en arbetsgivare; det bidrar även till bibehållandet av det regionala ekonomiska kretsloppet. Vi är övertygade om att endast den industriella produktionen kan säkra en modern ekonomisk lokaliseringsort på längre sikt.
Utbildningar och tjänster blir allt viktigare, men de kan inte ersätta den producerande industrin som motor för ekonomin. Detta faktum gäller inte bara för Furtwangen, det gäller för hela landet.

Vi erkänner vårt ansvar och tar det på allvar. Det samma förväntar vi oss från våra leverantörer, och vi appellerar till våra partner inom hantverket, att också akta på var och hur de produkter som de säljer tillverkas.

Siedle gör allt för att kunna tillverka konkurrensdugliga produkter i Tyskland. Det var aldrig enkelt och i den globaliserade ekonomin blir det inte lättare. Men det är möjligt, när dugliga medarbetare sätter in sin kreativitet och sitt engagemang för detta mål, i stället för att tänka på möjliga fördelar på andra lokaliseringsorter. Detta grundar sig på det goda rykte som märkningen "made in Germany" har: det stod och står för överlägsen kvalitet, som till stor del beror på de människor, som varje dag kämpar för det.

Som exempel visas detta sammanhang i tre områden, inom vilka det är speciellt stark: inom den moderna manufakturen, inom den kundspecifika specialtillverkningen och inom fabriksservicen, som sörjer för att investeringen i en Siedle-anläggning förblir lönsam så länge som möjlig. Ty även detta hör till kvaliteten made in Germany: De konkreta kostnaderna slutar inte med anskaffningspriset, och mycket kan tillverkas billigare någon annanstans - men inte allt.

> Modern manufaktur
> Kundspecifik specialtillverkning
> Fabriksservice

Bilder
ovan: Bild på Urachtal i Schwarzwald
i mitten: Siedles logistikcentrum i Furtwangen
nedtill: Noggrannhet och koncentration i den moderna manufakturen under monteringen av Steel
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP